Contractvoorwaarden 

Huiselijke Vakantieopvang Honden

Hector & Juliette

Dag- en vakantieopvang honden

Wegens het huiselijke karakter van de hondenopvang kunnen er enkel sociale honden worden aanvaard. De hond dient sociaal te zijn tegenover van andere honden en mensen. De honden leven bij ons in huis samen met onze honden.Wij proberen de honden zoveel mogelijk hun gewoontes die ze thuis hebben hier te laten behouden. Daarom vragen we om hun "eigen spullen" zeker mee te brengen zoals leiband, mandje, dekentje, ... Zo hebben ze hun eigen vertrouwde spullen met hun eigen geurtje aan.

Ook de eigen voeding dient meegebracht te worden daar het voor een hond zeker niet aan te raden is om zomaar van voeding te veranderen, dit dient altijd geleidelijk aan te gebeuren om maag- darmproblemen te vermijden.

U dient bij elk bezoek het Europees paspoort van uw hond mee te brengen dit blijft bij ons tijdens de periode van opvang.

Tevens dienen de honden in orde te zijn met volgende vaccins en deze dienen ten laatste 14 dagen voor de opvangperiode gegeven te worden :

 • hondenziekte

 • hepatitis

 • parvovirose

 • ziekte van Weil

 • bordetellose en influenza (kennelhoest)

Indien deze inentingen niet in orde zijn, zijn wij genoodzaakt uw hond te weigeren. Bij twijfel contacteer uw dierenarts.

Het vaccinatieboekje blijft bij ons tijdens de opvangperiode.

Ook dient uw hond behandeld te zijn tegen parasieten (vlooien, teken, wormen...) Om zeker te zijn dat uw hond correct behandeld is tegen vlooien vragen wij om een pipetje Advantix of Frontline Combo mee te brengen, pipetjes van Aveve, Tom&Co,... worden niet aanvaard enkel deze die je bij de dierenarts of apotheek kan kopen, dat we dan samen op uw hond aanbrengen. Pipetje vergeten? Geen probleem, wij hebben deze altijd in voorraad die we kunnen aanbrengen en dit wordt dan direct betaald door u. Zelfde werkwijze ivm ontworming. Dit is zowel voor u als voor ons veiliger zodat u zeker bent dat uw hond niet met vlooien of andere parasieten terug naar huis komt. Behandeling tegen vlooien dient het ganse jaar door te gebeuren, niet enkel in de zomermaanden.Wij zijn niet verantwoordelijk voor besmetting van uw hond met parasieten.

Indien het nodig is om tijdens de opvang met uw hond naar de dierenarts te gaan, zijn deze kosten en de kosten van de nodige medicatie ten uwen laste. Wij werken samen met dierenartsenpraktijk Solivet in Moorsele.

Wij aanvaarden om praktische redenen geen reu's die niet gecastreerd zijn, noch pups die jonger zijn dan 7 maanden. Loopse teefjes worden ook niet aanvaard.

Wegens het huiselijk karakter van onze opvang richten wij ons vooral op kleine tot middelgrote rassen. Soms kan er wel een grotere hond op vakantie komen indien deze rustig en heel sociaal is. Wij nemen niet alle rassen aan daar sommige rassen gefokt worden met bepaalde eigenschappen zoals waken en verdedigen. Meestal zijn deze honden thuis wel lief en sociaal maar hier moeten ze kunnen samenleven met ander honden.

Een voorbeeld van rassen die om verschillende redenen niet aangenomen worden:

Cane Corso, Herdershonden, Sharpei, Akita Inu, Chow Chow, Boxer, Rottweiler, Bullmastif, Am. Stafford, Pitbull, Doberman, Mastino, Riezenschnauzer, bordeaudog, Duitse Dog, Husky, Alaska Malamute, Bouvier, Argentijnse Dog, Beauceron,...

Wij staan erop dat u, indien het de eerste keer is dat de hond naar de opvang komt, eerst langskomt voor een kennismakingsgesprek. Zo kunnen we uw wensen en verwachtingen bespreken en kunnen we zien of uw hond sociaal is. Indien nodig kan de hond meerdere keren komen om te wennen aan de nieuwe omgeving.

Wat mag uw hond hier verwachten tijdens zijn verblijf :

 • gezellige huiselijke sfeer

 • veel knuffelmomenten

 • gezellig ravotten in de tuin

 • beloningssnoepjes

 • dagelijkse wandelingen

 • dagelijks borstelen

 • individuele aandacht

Indien u dit wenst kunnen er foto's doorgestuurd worden van uw hond tijdens zijn verblijf hier via email, WhatsApp,...

Hebt u graag dat uw hond fris gewassen of volledig getrimd na zijn verblijf terug naar huis gaat? Gelieve dit bij de boeking te vermelden, ook tijdens het brengen van de hond kan dit nog besproken worden.

Onze tarieven voor trimmen en de opvang kunnen opgevraagd worden.

 • Voor boekingen van periodes vanaf 1 week vragen wij om een voorschot van 75 euro te betalen. (Voor 2 hondjes is dit 150 euro) Voor kortere periodes vragen we een voorschot van 50%. De boeking is pas definitief als het voorschot betaald werd en als de hond eens op kennismaking gekomen is. Annulatie dient ten laatste 2 weken voor het begin van de opvang te gebeuren. Indien de annulatie later gebeurt wordt het voorschot, behalve bij overmacht, niet terugbetaald.

 • Saldo dient cash betaald te worden bij het brengen of afhalen van uw hond.                 

De uren waartussen u uw hond kunt brengen of ophalen zijn tussen 8u 's morgens en 19u 's  avonds. 

Wanneer het dier afgehaald wordt voor het einde van de afgesproken logementsperiode moet het bedrag voor volledig voorziene logementsperiode worden betaald door de eigenaar.

Wanneer het dier later afgehaald wordt dan afgesproken dan dient voor deze periode eveneens betaald te worden.

De hond brengen en ophalen dient steeds op afspraak te gebeuren.

Indien u uw boeking wenst te annuleren, gelieve dit tijdig te doen zodat een andere hond de vrijgekomen plaats kan innemen.

De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.

De eigenaar van het dier zal het pension niet verantwoordelijk stellen indien een dier een wonde, ziekte of ongeval zou overkomen of indien het dier een wonde, ziekte of ongeval veroorzaakt zou hebben bij iemand anders, hetzij mens of dier. De klant staat in voor de opgelopen materiële schade.

De uitbaatster is niet verantwoordelijk voor eventuele ziekte, ongeval, dood, diefstal of ontsnapping van het dier tijdens of na logement, tenzij dit voortvloeit uit een opzettelijke of zware fout in hoofde van de uitbaatster tijdens het logement. In geval van bewezen opzettelijke of zware fout blijft de schadevergoeding beperkt tot de vergoeding van de medische kosten en/of de waarde van het dier met uitsluiting van morele schadevergoeding en is ze in ieder geval begrensd op 25 (vijfentwintig) maal de logementsprijs voor het dier van één nacht.

De uitbaatster heeft bij de reservering het recht om het dier te weigeren.

Deze overeenkomst wordt ondertekend per dier en alvorens het verblijf plaats heeft.

Opgemaakt te Wervik in 2 exemplaren op : ...............................

Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben :

Gelezen en goedgekeurd Gelezen en goedgekeurd

De uitbaatster De eigenaar

Kathy Alleman

Naam hond : ............................................................................

Periode opvang : van ............... tot ...................